Grad Bihać

Obrazac za registraciju - Ljetna škola maternjeg jezika i kulture "Govorimo naš!"

Obavezno je unijeti sve tražene podatke.

I Podaci o polazniku:


II Podaci o roditelju/staratelju:


III Podaci o terminu pohađanja Ljetne škole:

Odabirem sljedeći termin održavanja Ljetne škole:

IV Podaci o organizaciji smještaja u vremenu održavanja Ljetne škole:

Potrebno mi je organizirati smještaj u Bihaću tokom održavanja Ljetne škole.
(Troškove smještaja korisnici snose sami.)

Napomene:

  • Nakon izvršene registracije polaznici će putem e-maila dobiti plan i program Ljetne škole.
  • Nakon izvršene registracije polaznici će na predočeni e-mail dobiti upitnik za utvrđivanje nivoa poznavanja maternjega jezika. Svrha upitnika je da organizatoru omogući kvalitetniju pripremu i nastavu, odnosno raspoređivanje polaznika po grupama.

Za više informacija o Ljetnoj školi možete se obratiti na:

Telefon/Viber/WhatsApp/Messenger: +387 61 41 95 37 - +387 61 79 74 45

Email: dijaspora@bihac.org - govorimonas.bihac@gmail.com