Zahtjevi

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o statusu raseljenog lica
Izjava o zajednickom kucanstvu
Opca izjava
Opca punomoc
Ovjera potpisa i rukopisa izvan sluzbenih prostorija
Prijava za sklapanje braka
Pristup informacijama
Punomoc za dijete
Punomoc za vozilo
Zahtjev za ispravku - promjenu podataka u matičnoj knjizi
Zahtjev za naknadni upis konstatacije drzavljanstva u MKR
Zahtjev za naknadni upis u maticne knjige
Zahtjev za obnovu upisa u unistenim maticnim knjigama
Zahtjev za izdavanje odobrenja za javno izvođenje estradnog programa
Zahtjev za izdavanje uvjerenje da nije korisnik gradske stipendije
Zahtjev za jednokratnu novcanu pomoc
Zahtjev za oslobađanje od obaveze placanja naknade za uredjenje zemljista
Zahtjev za oslobađanje od obaveze placanja naknade za zemljiste
Zahtjev za oslobađanje od obaveze placanja rente
Zahtjev za priznavanje prava na subvenciju
Ispravka greske u rjesenju
Izmjena imena investitora u odobrenju za gradjenje
Izmjena odobrenja za gradjenje
Izmjena urbanisticke saglasnosti
Izvod iz prostorno planske dokumentacije
Nastavak postupka izdavanja odobrenja za gradjenje
Odobrenje za gradjenje
Odobrenje za upotrebu
Ovjera glavnog projekta
Produzenje vaznosti odobrenja za gradjenje
Produzenje vaznosti urbanisticke saglasnosti
Saglasnost za priključak na infrastrukturu
Urbanisticka saglasnost za legalizaciju
Urbanisticka saglasnost
Uvjerenje da je podnesen zahtjev za obnovu
Uvjerenje da je postupak izdavanja u toku
Uvjerenje iz službene evidencije izdatih odobrenja za gradjenje
Uvjerenje o cinjenicama iz sluzbene evidencije
Uvjerenje o etaziranju
Uvjerenje o izgradnji objekta
Uvjerenje o ostecenosti stambene zgrade
Zahtjev za vazenje lokacijske informacije