vijest

Podjela paketa socijalno ugroženim

datum objave: 11.05.2020

Javna ustanova Centar za socijalni rad Bihać, uz podrsku donatora Save the Children, posljednjih nekoliko sedmica implementira “Program pomoći porodicama u stanju socijalne potrebe na području Grada Bihaća” u vidu obezbjeđivanja osnovnih živežnih namirnica.

Pored naših redovnih aktivnosti, JU Centar za scocijalni rad zajedno sa partnerima, tokom trajanja vandredne situacije uzrokovane pandemijom korona virusa pruža podršku najugrozenijim porodicama na podrucju grada.

“Mi kao ustanova trudimo se da pored redovne djelatnosti i izvan budžetskih sredstava pronađeno dodatne mogućnosti i načine da pomažemo naše korisnike i za sada u saradnji sa mnogim partnerima uspijevamo u tome. Ovaj put podijelili smo 390 paketa sa svim potrebnim prehrambenim i higijenskim namirnicama” - rekao je Senad Tutić, direktor Centra.