vijest

Danas obilježavamo 13. oktobar, Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

datum objave: 13.10.2020
Katastrofe se mogu desiti bilo gdje i u bilo kojem trenutku. Važno je biti svjestan i što bolje pripremljen. Kampanja ukazuje na važnost sistematičnog pristupa u utvrđivanju, procjeni, prevenciji i odgovoru na katastrofe koji počiva na razumijevanju da su katastrofe posljedica loših razvojnih odluka.
 
Pravovremena pripravnost je preduslov za efikasan odgovor koji podrazumijeva zajedničko djelovanje svih sektora društva, medija i cjelokupnog stanovništva.
 
Grad Bihać dio je zajedničkog programa kojeg provode UN agencije UNDP, UNICEF, UNESCO, UNFPA i FAO u okviru zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih naroda, kojim je Grad Bihać posvećen principima dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama i razvojnim planovima putem integrisanog modela upravljanja rizicima od katastrofa.