vijest

Asfaltiranje u sklopu projekta „Razvoj Poslovne zone Kamenica“

datum objave: 29.11.2019

Projekat odobren od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (FMRPO), u sklopu Grant sheme „Unapređenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH“ za 2018. godinu. Grad Bihać je u 2018. godini aplicirao na Javni poziv FMRPO za grant sredstva, gdje ukupna vrijednost projekta iznosi 445.749,50 KM, a od toga financiranje iz sredstava Grant sheme 250.000,00 KM i financiranje iz sredstava Grada Bihać 195.749,50 KM. Projekat zajedno implementiraju Grad Bihać i JU Zavod za prostorno uređenje.

U sklopu projekta realizirani su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju interne saobraćajnice dužine 360 metara, koja uključuje rekonstrukciju raskrsnica, te izgradnju oborinske kanalizacije u dužini od 470 metara u poslovnoj zoni (PZ) Kamenica.

"Na ovaj način postojećim i budućim ulagačima će biti olakšana pristupna komunikacija, te stvorene pretpostavke za proširenje postojećih i gradnju novih proizvodnih kapaciteta", rekao je gradonačelnik Šuhret Fazlić.