Udruženja u kulturi


BZK „Preporod“
Ulica Bihaćkih branilaca 5,
Telefon - 061/137-611 i 037/350-314          

Udruženje Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“
Ulica 5. korpusa 2,
Telefon - 061/965-315

KUD „Krajina“
Ulica 502. Viteške brigade bb,
Telefon - 061/144-044

Udruženje Muzička omladina Bihać
Ulica 5. korpusa 2,
Telefon - 061/253-637

UG Gradski duvački orkestar
Ulica 502. viteške brigade bb
Telefon -

KUD ”Brekovica“
Brekovica bb,
Telefon - 061/436-917

Udruženje KUD ”Hasan beg Bišćević”
Hasan-bega Bišćevića 47,
Telefon - 061/613-483

Teatar mladih Bihać
Ulica 502. Viteške brigade bb,
Telefon - 061/181-750