Sport

Radi obezbjeđivanja mjesta i uloge - promocije, obavljanja sportskih djelatnosti i ostvarivanja drugih zajedničkih interesa u oblasti sporta, osnovan je Sportski savez Općine Bihać 1996.godine, kao sljedbenik SOFK-e Bihać (Savez organizacija fizičke kulture), osnovan davne 1964. godine. Na sjednici Skupštine Saveza 05.05. 2015.godine, a u skladu sa dobijenim statusom Grada, Sportski savez općine Bihać je odlukom Skupštine promijenio naziv, te se od tog datuma zove Gradski sportski savez Bihać.

Gradski Sportski savez je društveno pravno lice i predstavlja krovnu organizaciju udruženih sportskih subjekata sa područja Grada Bihaća. Djeluje i radi u skladu sa Zakonom o sportu BiH (Sl.glasnik BiH br.27/08), Zakonom o sportu USK-a (Sl.glasnik US kantona br:15/10), Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije BiH (Sl.novine FBiH br.45/02), odredbama Statuta Sportskog saveza, te sa drugim važećim zakonskim propisima.

U cilju ostvarivanja zajedničkih interesa (javni interes) u oblasti sporta, egzistira Gradski sportski savez Bihać, u koji je udruženo 69 sportskih kolektiva, a koji su aktivni u 31 različite sportske discipline (atletika, gimnastika, biciklizam, body building, boks, judo, košarka,odbojka, rukomet, kajak, konjički sport, kuglaški sport,  planinarstvo,  sportski ribolov, stoni tenis, tenis, šah, aero sport, padobranstvo, ronioci, kickboxing, ples, taekwondo, aikido, badminton, ekstremni sport, šešbeš, aerobik,  karate i nogomet.

Članice Saveza, pored navedenog,  imaju zadaću i cilj, da grad Bihać predstavljaju na pozitivan način, pritom uvijek da naglašavaju opću vrijednost sporta i drugih višestrukih posebnosti našeg grada.

Na prostoru Grada  Bihaća organizovanost u sportu  se ogleda u slijedećem:

  1. Gradski sportski savez Bihać zakonski je postavljen kao najviše nevladino tijelo-krovna sportska organizacija sa osnovnim funkcijama:
  2. Sportski klubovi
  3. Društvo pedagoga tjelesnog odgoja osnovnih i srednjih škola, krovna organizacija za provođenje takmičenja u školskom sportu. U njihovoj nadležnosti su sva takmičenja unutar osnovnih i srednjih škola.
  4. Savez za sport i rekreaciju invalida, krovna organizacija za invalidni sport, njihova preokupacija je što bolja socijalizacija invalidnih lica i njihovo uključivanje u sport.

U navedenim sportskim klubovima aktivno djeluje 69 takmičarskih ekipa. Broj zastupljenih sportskih grana – disciplina je 31. Broj registrovanih sportista je oko 2500.

Pored Gradskog sportskog saveza brigu o sportskim takmičenjima, sportskim klubovima  i rekreativcima vodi Javna ustanova za sport odmor i rekreaciju Bihać. Javna ustanova osnovana je Odlukom Općinskog vijeća Bihać ( Osnivač )  br. 24/1-95 od 23.03.1995 godine  sa ciljem da održava i upravlja imovinom datoj na korištenje od strane Osnivača. Imovina koja je data od strane Osnivača na upravljanje i korištenje Ustanovi:

  • Sportska dvorana „LUKE“
  • SRC „Rifat Zolić Gero“ – „STENS“
  • Gradski stadion „Pod borićima“

Sportska dvorana Luke je sportski objekat izgrađen 1983. godine  u kojem se odvija većina sportskih, i drugih događaja, a koji su od društvenog značaja za Grad Bihać. Najbrojniji korisnici u SD“LUKE“ su sportski klubovi, škole sporta, učenici srednjih škola, kao i studenti Univerziteta u Bihaću,  i građani. Članice Gradskog sportskog saveza Bihać, sportski klubovi, odrađuju svoj trenažni proces i škole sporta, Katolički školski centar organizuju časove tjelesnog odgoja za  svoje učenike, a Univerzitet Bihać organizuje predavanje za svoje sudente. Isto se održava rekreacija građana, kao i  utakmice i sportske manifestacije sportskih klubova, koncerti i drugi kulturni događaji.

SRC „Rifat Zolić – Gero“  (STENS) sportski je objekat koji je Odlukom Osnivača predat na upravljanje i korištenje Ustanovi 2007 godine. Ovaj objekat sadrži, 2 malonogometna terena, 3 teniska terena, 1 trenažni teniski teren, te u zimskom periodu klizalište. U sklopu ovog objekta su izgrađene i moderne svlačionice. Zgrada Stensa ima uslovnu malu sportsku dvoranu, te manje kancelarije koje koriste sportska udruženja.

Radno vrijeme SD “LUKE“ je od 08:00 do 23:00h sata, svakim radnim danom kao subotom i nedeljom, osim državnih i vjerskih praznika.