Dobrodošli u Bihać!

Mali ali moderan i otvoren grad u kojem se  poštivaju svi demokratski principi zasnovani na evropskim standardima. Ovaj grad nastoji biti lider konkurentnosti u regiji, prepoznatljiva destinacija za investiranje i razvoj poslovnih aktivnosti. Bihać i jeste centar ovog dijela Bosne i Hercegovine za razvoj poduzetništva, turizma i prerađivačke industrije, u kojem se takođe potiče i razvoj društvene infrastrukture, sistem obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne zaštite i civilnog društva.


Nastojimo unaprijediti valorizaciju  prirodnih resursa zasnovan na principima održivosti s fokusom na razvoj nacionalnog parka Una. Stvaramo modernu i efikasnu gradsku administraciju za servisiranje investitora i građana primjenjujući suvremene modalitete organizacije. Radimo na očuvanju okoliša i nastojimo osigurati održivi razvoj smanjenjem negativnih utjecaja na okoliš, planskim upravljanjem prostorom i prirodnim resursima i racionalnim razvojem komunalnih usluga. Jačamo  kapacitete za kreiranje i implementaciju razvojnih projekata, te s tim u vezi konstantno gradimo i jačamo partnerstva s našim okruženjem..

  Šuhret Fazlić

Gradonačelnik

 

Grad Bihać – osnovne privredne karakteristike

Geografski položaj

Bihać je poslovni, administrativni, obrazovni, kulturni, sportski i zdravstveni centar Unsko-sanskog kantona.

Geografski položaj grada Bihaća je izuzetno povoljan, s obzirom da se grad nalazi na pravcu osnovnih koridora Zapadna Europa-Mediteran-Bliski Istok. Nalazi se neposredno uz granicu s Republikom Hrvatskom i  krasi ga blizina i povezanost sa velikim centrima kao što su Zagreb, Split, Ljubljana, Beč i sl.

 

Najznačajniji resursi

 • šumski resursi ukupne površine 52.527 ha, što omogućuje prije svega visok kvalitet zdravog življenja na ovom području, ali svakako i važne predispozicije za razvoj drvo-prerađivačke industrije, kao i širokog spektra drugih poduzetničkih djelatnosti, prije svega turizma i turističke privrede;
 • mineralne sirovine i nemetali od kojih  na području grada Bihać postoje nalazišta gipsa,    dolomita, krečnjaka, arhitektonsko-građevinskog kamena bihacita. Na nalazištu gipsa u Kulen Vakufu izvršena su geološka istraživanja i utvrđene rezerve od cca 7,0 mil. tona kvalitetnog gipsa i svrstava se u najveće nalazište gipsa u Evropi.  
 • poljoprivredno zemljište površine od 27.262 ha, od čega je 19.773 ha privatnog, a 7.471 ha državnog zemljišta. Uz izrazito poljoprivredno područje, razvoju poljoprivredne proizvodnje pogoduju i duga tradicija bavljenja tom djelatnošću, te povoljni klimatski uvjeti a osnovne grane poljoprivrede u Bihaću su proizvodnja voća i povrća, stočarstvo, pčelarstvo i ribarstvo.
 • hidroenergetski potencijali i termomineralne vode u naselju Gata nedaleko od Bihaća. Ovi resursi predstavljaju itekako vrijednu osnovu za korištenje navedenih potencijala za proizvodnju energije iz obnovljivih/alternativnih izvora, za snabdijevanje potreba stanovništva i industrije, te kvalitetne mogućnosti za razvoj privrede /poljoprivrede i turizma;
 • prirodne ljepote i nacionalni park Una predstavljaju kvalitetne osnove za razvoj turizma i turističke privrede, što nudi šansu za realizaciju razvojnih turističkih projekata, a što u konačnici podrazumijeva  unapređenje valorizacije raspoloživih prirodnih  resursa;

Turistički potencijal

Bihać ima izuzetne mogućnosti za razvoj banjskog, ruralnog, vjerskog, kulturno-historijskog, zimskog, herbalnog, lovnog, ribolovnog i ekstremnog turizma.

Turistički potencijal čine:

 • prirodne ljepote i Nacionalni park Una,
 • bogata kulturna baština,
 • smještajni i ugostiteljski kapaciteti,
 • manifestacije u turizmu

Ekonomija

Na području grada Bihaća registrirano je ukupno 2.721 poslovnih subjekata, što čini ukupan broj svih pravnih i fizičkih osoba. Od toga su 59% (odnosno 1.595 subjekata) bile pravne osobe, a 41% (odnosno 1.126 subjekata) fizičke osobe.

U cilju intenziviranja lokalnog ekonomskog razvoja grad Bihać je realizirao, a i u toku su realizacije, aktivnosti, programi i projekti koji za efekat imaju unapređenje poslovne klime i to:

 • realizacija programa promocije grada Bihać-promocija potencijala grada kao i mogućnosti za investiranje,
 • programi poticaja u poduzetništvu-subvencioniranje kamata na kredite, nagrađivanje inovativnih poslovnih ideja i podrška u start biznisima 
 • programi osnivanja i uređenja poslovnih zona: Kamenica I i Kombiteks,
 • izrada i usvajanje prostorno-planske dokumentacije,
 • aktivnosti na uspostavljanju i unapređenju partnerstva, sa partnerima iz zemlje i inozemstva

  Strateški ciljevi grada Bihaća

 • Biti moderan europski otvoren grad uz poštivanje demokratskih principa zasnovanih na EU standardima
 • Biti lider konkurentnosti u regiji, prepoznatljiva destinacija za investiranje i razvoj poslovnih aktivnosti
 • Biti centar u regiji za razvoj poduzetništva, turizma i prerađivačke industrije
 • Razvijati i poticati razvoj društvene infrastrukture, kao i podizanje kvaliteta sistema obrazovanja, sporta, zdravstva, socijalne zaštite i civilnog društva
 • Unaprijediti valorizaciju  prirodnih resursa zasnovan na principima održivosti s okosnicom na razvoj nacionalnog parka Una
 • Stvarati modernu i efikasnu općinsku administraciju za servisiranje investitora i građana primjenjujući suvremene modalitete organizacije
 • Unaprijediti očuvanje okoliša i preferiranje korištenja obnovljivih/alternativnih izvora energije kao i realiziranje programa energetske efikasnosti
 • Stvarati kapacitete za kreiranje i implementaciju razvojnih projekata, te s tim u vezi unapređivanje partnerstva s okruženjem

Više informacija  investicijskim mogućnostima Grada Bihaća pogledajte na linku BFC Info List: 

BFC Info List