Privreda

Bihać je glavni grad Unsko-sanskog kantona, smješten na sjeverozapadnom dijelu BiH, površine 689 km2, između planina Plješevica i Grmeč. Bihać graniči s gradom Cazinom, te općinama Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac i Drvar, a s hrvatske strane s općinama Donji Lapac, Korenica i Slunj.

Reljef Bihaćka najvecim dijelom čine polja, brežuljci i srednjeplaninska zemljišta. Veči dio bihaćke regije bogat je izvorima, potocima i rijekama. Područje Bihaća ima umjeren planinski tip klime, ali raznovrstan zbog utjecaja zračnih masa iz susjednih i daljih oblasti. Ljeta su topla i suha, zime hladne, s mnogo padavina. Ukupna dužina vodotoka rijeke Une na bihaćkom prostoru iznosi 80 km. Tokom kalendarske godine oko 80 dana ima temperaturu nižu od nule. Mrazevi se javljaju od oktobra do aprila, a snijeg od novembra do aprila. Magla je karakteristicna za Bihaćko polje, posebno Gorjevac i Dubovsko.

Bihać je grad koji je smješten na krajnjem sjeverozapadu Bosne i Hecegovine, te je jedan od teritorijalno većih i mnogoljudnijih gradova u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Bihać je također administrativno sjedište Unsko Sanskog Kantona u kojem živi oko 290.000 stanovnika, dok na teritoriji grada Bihaća živi 61.186 stanovnika.
Specifičnost pozicije ovog grada ogleda se u tome što on graniči sa Republikom Hrvatskom, te se može reći da je grad na jugoistočnoj granici Evropske Unije.
Iako je Bihać relativno daleko od glavnog grada Bosne i Hercegovine, Sarajeva (330 km), ipak je mrežom magistralnih puteva i autoputeva dobro povezan sa centralnom Bosnom, ali i sa svojim okruženjem. Od većih urbanih centara u relativnoj blizini nalazi se Banjaluka (149 km), Prijedor (102 km), Karlovac (RH, 100 km) i glavni grad Republike Hrvatske, Zagreb (154 km).

Bihać se ukratko može opisati kao zapadna kapija Bosne i Hercegovine na jugiostočnoj granici EU. Do granice sa Slovenijom je 112 km, sa Austrijom 270 km, a sa Mađarskom 242 km, uglavnom modernih autocesta ili brzih magistralnih puteva. Bihać je također povezan i željezničkim saobraćajem, kako sa ostatkom BiH i sjevernom Hrvatskom tako i sa centralnom Dalmacijom i lukama na Jadranskom moru. Ukoliko se koristi avio saobraćaj za dolazak u Bihać, najbliže zračne luke sa ustaljenim međunarodnim saobraćajem su u Zagrebu (2 sata vožnje), Splitu (2 sata vožnje) i Sarajevu (4 sata vožnje). Na teritoriji grada Bihaća se nalazi i sportski aerodrom koji bi uz izvjesna ulaganja mogao postati komercijalni aerodrom.

Relativna blizina Jadranskog mora omogućava neometan i brz pristup lukama u Republici Hrvatskoj. Velike luke Split, Rijeka, Šibenik su dva do tri sata vožnje udaljene od Bihaća i povezane sa Bihaćem mrežom brzih magistralnih puteva i autocesta, te željeznicom.

ENG

Briefly about the economy of the City of Bihac

Bihac is a city that is located in the far northwest of Bosnia and Herzegovina, and is one of the major territorial and mnogoljudnijih towns in this part of Bosnia and Herzegovina. Bihac is also the administrative center of the Una Sana Canton in which live about 290 000 inhabitants, while in the territory of Bihac live 61,186 inhabitants.
The specificity of the position of the city is reflected in the fact that it borders with the Republic of Croatian, and it can be said that the city on the southeastern border of the European Union.
Although Bihac relatively far from the capital of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo (330 km), but the network of trunk roads and motorways well connected to central Bosnia, but also with its environment. Of the major urban centers in the relative vicinity of the Banja Luka (149 km), Prijedor (102 km), Karlovac (Croatia, 100 km) and the Croatian capital, Zagreb (154 km).

Bihac briefly be described as the western gate of Bosnia and Herzegovina on jugiostočnoj EU border. To the Slovenian border is 112 km, with Austria 270 km, and with Hungary 242 km, mainly modern motorways or high-speed highways. Bihac is also connected to the railway traffic, as with the rest of Bosnia and Herzegovina and the northern Croatian and with central Dalmatia and ports on the Adriatic Sea. If used for air traffic coming in Bihac, the nearest airport to the established international traffic in Zagreb (2 hours drive), Split (2 hour drive) and Sarajevo (4 hours drive). On the territory of Bihac is the sports airport that with certain investments could become a commercial airport.
The relative proximity of the Adriatic Sea ensures a free and instant access to ports in Croatia. Large port of Split, Rijeka, Sibenik are two to three hours drive from Bihac and associated with Bihac network of fast main roads and highways, and rail.

Distance of Bihac from other urban centers in the region


place

Distance in km

Zagreb (Croatia) / International Airport

154

Rijeka (Croatia) / international airport and seaport

170

Split (Croatia) international airport and seaport

277

Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) / International Airport

330

Ljubljana (Slovenia)

278

Vienna (Austria)

510

 

The natural resources on which the economic development of the city are:

  • forest resources, which allows particularly high quality of healthy living in this area, but certainly important predisposition for the development of wood-processing industry, as well as a wide range of other entrepreneurial activities, especially tourism and the tourism industry;
  • mineral resources and non-metals of which in the town of Bihac, there are deposits of gypsum, dolomite, limestone, architectural and building stone bihacite. The gypsum in Kulen Vakuf were carried out geological research and established reserves of approximately 7.0 million. tons of high-quality plaster and is included among the largest site of plaster in Europe. This area of ​​Bihac represents for its geological structure perspective and an important base for the exploration and exploitation of mineral resources;
  • agricultural land, with highly agricultural area, the development of agricultural production and favor the long tradition of this activity, and favorable climatic conditions;
  • hydropower potential and thermal mineral water in the village of Gata near Bihac. These resources are very valuable basis for the use of the above potential for the production of energy from renewable / alternative energy sources, to supply the needs of the population and industry, and high-quality opportunities for economic development / agriculture and tourism;
  • natural beauty and national park Una represent a good basis for the development of tourism and the tourism industry, it offers a chance for the implementation of tourism development projects, which ultimately means improving the valorisation of available natural resources;


Structured in the City of Bihac dominated trading activity, and the processing industry primarily wood, food and metal industry. Substantially present and the construction sector, a growing share of the service sector. The entrepreneurs of Bihac achieved 29.3% of total exports of the Una-Sana Canton.

The area of ​​Bihac: 900 m², or 21.8% area Una-Sana Canton

Preliminary results on the number of listed persons, households and apartments at populated areas in Bosnia and Herzegovina in 2013:
Population of USC: 299,343
Population of Bihac: 61,186 (Census 2013)
Population (City of Bihac): 43007
Number of households: 18,251
Number of apartments: 25 610

Number of employees: 

According to the Federal Bureau of Statistics, in the City of Bihac with , a total of  registered business entities ( registered legal entities, registered  business units within the legal entities and registered crafts and natural persons performing djelatost), which is  of the total number of registered business entities in Una Sana canton.

According to the type of activities performed, the largest number of registered legal entities in 2014 belongs to the wholesale trade and retail trade and repair of motor vehicles 35.4% and processing industry by 7.8%. The structure of registered crafts 16.4% belongs to the manufacturing industry, and 19.5% of trade.

Export-import 2018 - Entrepreneurs of Bihac participated with:

  • 29.3% of the total export Una Sana
  • 38.1% of the total import in the Una Sana

City Bihac its programs support entrepreneurs, craftsmen and farmers, as well as various projects and activities encourage the further development and an important contribution to give urban enterprises and institutions, the Chamber of Commerce of USC, Chamber of Crafts USC, PLOD Center and Development Agency of Una Sana Canton.

 

Više o privredi grada Bihaća možete pronaći na linku: www.economy.bihac.org