Pritužbe i podnesci

Shodno Zakonu o o principima lokalne samouprave F BiH, Gradonačelnik, načelnici Službi, šefovi Odsjeka i svi uposlenici u Gradskom organu uprave Bihać i javnim ustanovama i preduzećima kojima je Grad Bihać osnivač dužni su se u svome radu voditi načelima javnog interesa i općeg dobra.

Svi navedeni redovno komuniciraju s građanima, udruženjima i brojnim zainteresiranim skupinama građana kroz sastanke, susrete, pisma, e-mailove. Njihov je rad javan i podložan javnoj kritici, stoga građani imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad uposlenika Gradske uprave i javnih ustanova i preduzeća.

U slučaju da se u nekoj gradskoj službi, javnoj ustanovi i preduzeću službenici prema građanima ne ponašaju profesionalno, ne daju potrebne informacije i slično, građani mogu uputiti pismenu pritužbu i žaliti se na rad uposlenika.

Pritužbe i podnesci mogu se odnositi na:
a) pružanje usluga,
b) procedure,
c) odnos zaposlenih prema korisnicima usluga,
d) stručnost u radu zaposlenih,
e) druga pitanja

Obrazac za pritužbe i podneske mora da sadrži slijedeće elemente:

  • ime, prezime i adresu građanina, odnosno naziv, sjedište i adresu pravnog lica,
  • izjavu o pritužbi ili podnesku,
  • opis nepravilnosti, nezadovoljstva ili sugestije sa svim relevantnim činjenicama,
  • prijedlog građanina za rješavanje ili šta građanin očekuje da uprava uradi po pritužbi ili podnesku,
  • datum podnošenja,
  • čitak potpis.

Obrazac za pritužbe i podneske možete preuzeti OVDJE.

U sklopu kampanje „NAŠA BOLJA UPRAVA“ svi građani Bihaća mogu pismeno putem protokola ili e-maila: kabinet@bihac.org uputiti žalbu, primjedbu i sugestiju Gradonačelniku ili načelnicima Službi pri Gradskoj upravi Bihać. Pismene pritužbe mogu se putem protokola predati svaki radni dan od ponedjeljka do petka od 7:00 do 15:30 sati.

Pritužba ili podnesak podnesen u pismenoj formi na propisanom obrascu dostavlja se nadležnom pomoćniku gradonačelnika koji je u roku od 30 dana od dana podnošenja iste dužan ispitati osnovanost pritužbe, poduzeti odgovarajuće korektivne i preventivne mjere radi otklanjanja nepravilnosti na koje se u pritužbi osnovano ukazuje i dostaviti odgovor podnosiocu. Pritužbe na rad pomoćnika Gradonačelnika kao i podnesci kojima se građani obraćaju direktno Gradonačelniku, dostavljaju se Gradonačelniku .