Zbog čega nije izvršeno nasipanje makadamskih puteva prije nastupajućih zimskih padavina u svim mjesnim zajednicama na području grada Bihaća?