Zbog čega je onemogućeno podizanje izvoda iz matičnih knjiga i evidencija koje se vode u matičnim knjigama grada Bihaća za osobe rođene na području entiteta Republike Srpske? Da li je problem tehničke prirode ili postoje neke zakonske prepreke?

Shodno odredbama Zakona o matičnim knjigama (“Sl. novine F BiH”, br. 37/12. i 81/14.) regulisana je uspostava matičnih registara za područje Federacije BiH koji predstavljaju elektronsku bazu podataka u kojoj se nalaze podaci iz svih matičnih knjiga ( MKR, MKD, MKV i MKU), tako da su u toku 2012. godine na nivou Federacije BiH uspostavljeni matični registri organizirani na tri nivoa:
 - općinski/gradski registri (ukupno 79 registara)
-  baze podataka na kantonalnom nivou (10)
 - Jedinstveni centralni registar na nivou Federacije BiH.

Uspostavom pomenutih registara, omogućeno je građanima da izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga u kojima je upisana činjenica rođenja, državljanstva, zaključenja braka ili smrti, a koje činjenice su nastupile na području Federacije BiH, mogu dobiti u svakom matičnom uredu na području Federacije BiH, bez obzira u kojoj općini/gradu Federacije BiH se nalazi matična knjiga u kojoj je neka od navedenih činjenica upisana.


Kako je oblast matičnih knjiga na nivou Bosne i Hercegovine regulisana entitetskim zakonima koji su predvidjeli uspostavu matičnih registara za područje entiteta, te činjenicu da do danas nije izvršeno objedinjavanje matičnih registara na nivou Federacije BiH sa matičnim registrima na nivou Republike Srpske, samim tim ne postoji zakonska regulativa, a ni tehnička mogućnost da lice koje je rođeno na teritoriji R Srpske može podići svoj izvod iz matične knjige rođenih u nekom od matičnih ureda  Federacije BiH, kao i što lice koje je rođeno na području Federacije BiH  ne može podići izvod iz matične knjige rođenih u nekom od matičnih ureda  R Srpske.