Zašto u zgradi u Krupskoj ulici broj 26 koja je u najvećem dijelu u vlasništvu Grada Bihaća i u kojoj je smješten veliki broj neprofitnih organizacija i udruženja prema Zakonu o korištenju, nije dodijeljen upravitelj ?