Zašto se isplaćuju plate u Organu uprave bez doprinosa i zašto je Gradonačelnik dozvolio da se sa 1.11.2017. godine porezni dug Zavoda za prostorno uređenje bude 57.953 KM ?