Zašto postoji JIP jedinica i zašto se i dalje pored plate plaćaju dodatna sredstva? Ko čini JIP i koju školsku spremu imaju članovi JIP-a?