Zašto JKP “Komrad“ ne poduzima nikakve mjere u dvorištu između zgrada H5 (bijeli neboder) i H4, jer upravo na tom mjestu nalazi se velika količina otpada različitih karakteristika (daske, razvaljeni namještaj, krpe, najloni)?

Vezano za gore navedeno pitanje ističemo da je gradska komunalna inspekcija odmah po saznanju postojanja takvog odlagališta smeća dana 28.03.2017.godine izvršila inspekcijski nadzor na licu mjesta, te naložila JKP“Komrad“ Bihać čišćenje i sanaciju predmetnog lokaliteta.


Isto tako ističemo da kada je u pitanju sanacija i čišćanje “divljih deponija” na području Grada Bihaća, Gradska komunalna inspekcija je nadležna za postupanje po Odluci o komunalnom redu. Inspekcija i komunalni redari na ovim i sličnim poslovima rade svakodnevno te će se putem JKP “Komrad” Bihać pristupiti sanaciji i navedene deponije. 


Pored navedenog ističemo da obzirom na veliki prostor (teritorij) Grada Bihaća, široku komunalnu oblast, nedostatak vozila i značajan broj nesavjestnih građana koji u noćnim satima otpadni građevinski materijal, šutu, šljaku i dr., bacaju i istresaju na mjesta koja nisu predviđena za te namjene, bez pomoći građana vrlo je teško otkriti takve počinioce. Nažalost ni sami građani nisu voljni iz raznoraznih razloga da pruže korisne informacije o počiniocima. Kad se otkriju počinioci ovakvih i sličnih radnji, preduzimaju se Zakonom određene mjere, ( nalažu se mjere rješenjem,  izdaju prekršajni nalozi i dr. ).