Zašto i u ruralnim područjima nije urađena rekonstrukcija cesta? (Krpanje rupa u MZ Srbljani i drugo.)

Redovno održavanje asfaltnog kolovoza -krpanje asfaltnih kolovoza  za 2018. godinu planirano je u iznosu od 110.000,00 KM, što je bilo nedostatno za krpanje i sanaciju svih asfaltnih površina na području Grada Bihaća.