U kojoj fazi je dokumentacija za izgradnju druge polovine trake mosta Kostela i kada će radovi početi?

U julu 2015. godine, zaključen je Ugovor o realizaciji Programa prijateljskog okruženja radi realizacije Projekta rekonstrukcije i prošitenja HE Una Kostela, br. 01-28-4491/15 od 06.07.2015. godine između JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo i Grada Bihaća. U navedenom Programu se, između ostalog, navodi da je istim obuhvaćen i „projekat rekonstrukcije mosta, odnosno izgradnja druge trake mosta preko rijeke Une na skretanju Brekovica, na cesti M14, dionica Bihać – Srbljani.“
 
U toku aktivnosti na realizaciji navedenog Ugovora, stručna lica JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo su analizirala dostavljeni Projekat rekonstrukcije mosta preko rijeke Une za naselje Brekovica, te su, aktom br. 07-32929/2016 od 26.10.2016. godine, obavijestili Gradonačelnika Grada Bihaća da „hidraulički aspekt projektovanja nije zadovoljen“, te predlažu sljedeće: „budući da ponuđeno rješenje u Projektu rekonstrukcije mosta preko rijeke Une za naselje Brekovica ima ozbiljne negativne posljedice na trenutno stanje vodotoka, a time i na rad postojećeg objekta HE Una Kostela, te da se kroz planiranu rekonstrukciju ne umanjuje opasnost od plavljenja uzvodno od mosta, predlažemo, da prije poduzimanja bilo kakvih aktivnosti na realizaciji projekta rekonstrukcije, sastanak stručnih lica ispred Grada Bihaća, JP „Ceste FBiH“ i JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, na temu prevazilaženja uočenih nedostataka na Projektnoj dokumentaciji.
 
S tim u vezi, dana 14.02.2017. godine, održan je sastanak predstavnika JP „Ceste FBiH“, JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo i „IPSA Institut“ d.o.o. Sarajevo, na kojem je zaključeno da je potrebno uraditi novu projektnu dokumentaciju, te da daljnje aktivnosti na projektu usaglašavaju dva investitora (JP „Ceste FBiH“, JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo) i Grad Bihać.
Nakon što je JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, uputila akt Gradonačelniku grada Bihaća, br. 07-6429/2017 od 20.02.2017. godine, kojim traže intenziviranje saradnje Gradske uprave Bihaća sa JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, održan je i sastanak svih sudionika u projektu, dana 24.02.2017. godine u prostorijama Grada Bihaća. 
 
Na navedenom sastanku je zaključeno da je potrebno izraditi novu projektnu dokumentaciju za predmetni most, a kako JP „Ceste FBiH“ i Grad Bihać ne raspolažu planiranim financijskim sredstvima za njegovu izradu, potrebno je izmijeniti Ugovor o realizaciji Programa prijateljskog okruženja radi realizacije Projekta rekonstrukcije i proširenja HE Una Kostela, br. 01-28-4491/15 od 06.07.2015. godine, u cilju izdvajanja već rezervisanih financijskih sredstava iz Programa za tu namjenu, te u cilju izmjene utvrđenih rokova, iz tačke 9. Ugovora.
 
Slijedom izloženog, po usaglašavanju gore navedenih stavova i utvrđivanja izvora finansiranja za izradu projekta mosta, bit će poznati ostali rokovi u vezi aktivnosti koje prethode otpočinjanju radova na rekonstrukciji / izgradnji mosta preko rijeke Une za naselje Brekovica.