U ime vlasnika etažažiranih stanova zgrada STO 2 postavljam pitanje Gradonačelniku i direktorici JU „Stanouprava“ Bihać kada će se steći uslovi za useljenje vlasnika u svoje stanove i zašto do sada stanari nisu uselili u iste? Napominjem da je većina stanara izmirila svoje obaveze prema investitoru?“

Sa kupcima stanova u naselju Ozimice I u Bihaću , STO 2 ili tzv. boračke zgrade , sačinjeni su kupoprodajni ugovori 03.06.2009. godine.

Dakle, oni nisu stanari niti  etažni vlasnici već su KUPCI – INVESTITORI.

Navedenim ugovorima kupcima – investitorama su utvrđena prava i obaveze, a jedna od obaveza je da izmire u cjelosti plaćanje navedenog stana.

U STO 2 ima 35 stanova, u cjelosti po gore navedenom ugovoru o zajedničkom finasiranju i kupovine stana koji je zaključen između JU „Stanouprava“ Bihać i kupca do 31.12.2018. godine izmirilo je samo 15 kupca.

Tim kupcima je omogućeno ulazak u svoje stanove 28.12.2018. godine i većina je preuzela  ključeve od svojih stanova uz zapisnik o primopredaji stana  i izvršen je priključak električne energije.

Od strane Komisije za tehnički prijem data je uslovna  upotrebna dozvola, tj. kada se ugradi  lift, radijatori u stanovima  i uređenja okoliša izdati će se upotrebna dozvola za cijeli objekat.

Razlog zbog kojih nije završen objekat su neizmirene obaveze od ostalih 20 kupaca u iznosu cca 200.000 KM .

Dakle, kako budu kupci – investitori uplaćivali ostatak duga po ugovorima ova ustanova će kao nosioc investicionih aktivnosti istima predavati ključeve uz zapisnik i vršiti prijavu za uključenje električne energije kod Elektrodistribucije Bihać,  dobijena sredstava će se usmjeravati izvođaču kako bi isti nastavio sa ugradnjom i završio konačno zgradu, što podrazumijeva da će se nakon svega omogućiti sa kupcima  sklapanje notarskih obrađenih ugovora i uknjižba, a sve u skladu sa ugovorima.