U ime mještana MZ Veliko Založje postavljam pitanje nadležnoj Službi: Kada će se riješiti problem prevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području ove MZ tj. uvođenje autobusne linije i šta ste poduzeli do sada jer se radi o dugogodišnjem problemu i njihovoj molbi za rješenje istog?

U nadležnosti Službe za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša su poslovi vezani za komunalnu djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu, što podrazumijeva prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima usluga prevoza i realizira se u komercijalne svrhe, a obavlja se na određenim linijama po unaprijed utvrđenom registriranom i objavljenom redu vožnje, cijeni i drugim uslovima prevoza.

Poslovi javnog prevoza putnika obavljaju se u skladu sa Zakonom o cestovnom prevozu FBiH („Službene novine FBiH“, br.28/06 i 2/10), kojim je za registriranje gradskih redova vožnje propisana nadležnost gradske službe nadležne za poslove cestovnog prometa i Pravilnikom o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine FBiH“, broj: 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), kojim je propisan  postupak i način usklađivanja, odobravanja i registracije redova vožnje.

 Krajem jula mjeseca tekuće godine ova Služba je pokrenula postupak za usklađivanje starih redova vožnje na gradskim autobusnim linijama na području grada Bihaća za 2018. godinu, prvenstveno zbog potrebe usklađivanja postojećih redova vožnje po Pravilniku o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje (Službene novine FBiH“, br: 65/07, 33/11, 57/12, 65/12, 88/13, 91/14 i 32/18) i važećem Daljinaru i minimalnim vremenima vožnje za autobusne linije u Federaciji BiH (područje Unsko-sanskog kantona, mjesto Bihać).

Kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri uvažile potrebe učenika, studenata, zaposlenika i svih ostalih građana koji imaju potrebu korištenja javnog linijskog prevoza na području grada Bihaća, po okončanju ovog postupka pristupit će se redovnom postupku usklađivanja i registracije novih redova vožnje za one relacije koje do sada nisu obuhvaćene javnim prevozom, a za koje postoji iskazan interes od strane građana, mjesnih zajednica, te zainteresiranih prijevoznika.          

Ova Služba nema nadležnost za rješavanje pitanja ugovorenog prevoza tačno utvrđenih kategorija putnika na određenoj relaciji, konkretno prevoza učenika putnika, niti za navedene namjene ima planirana sredstva u Budžetu Grada Bihaća.