“U ime grupe građana koji žive u neposrednoj blizini autobusne stanice u Bihaću i OŠ“Prekounje Ripač“, traži od nadležnih službi da poduzmu sve kako bi se hitno uklonila divlja deponija smeća koja se nalazi iza autobusne stanice. Ista predstavlja izvor zaraze za građane.“

  U posljednje vrijeme građani područja MZ Donje prekounje, oko Autobusne stanice i OŠ“Prekounje Ripač“, ukazuju s pravom na problem smeća koje se pojavljuje na tom prostoru. Radi se uglavnom o komunalnom i građevinskom otpadu iz ranijih perioda i kabastom otpadu koji je dovežen od strane pravnih i fizičkih lica, jer je ta lokacija bila određena kao punkt za dovoz krupnog otpada, a koji se je prema dinamičkom planu JKP“Komrad“ d.o.o. Bihać, trebao odvoziti petkom u terminu od 07 do 11 sati. Gradska komunalna inspekcija je već nekoliko puta (mart, april i maj 2019. godine) reagirala na način da je u redovnim inspekcijskim nadzorima pronalazila veće količine smeća i rješavala taj problem u saradnji sa JKP“Komrad“ d.o.o. Bihać, na način da je sav taj prostor nekoliko puta bio očišćen, kao što je urađeno 21.05. 2019. godine. Poslije toga taj je punkt u dogovoru JKP“Komrad“d.o.o. Bihać, Službe za komunalne djelatnosti,vode,zaštitu okoliša i komunalnu inspekciju i JU“Zavod za prostorno uređenje“ Bihać ukinut i  na tom prostoru se nebi trebao odlagati nikakav otpad.

 U inspekcijskom nadzoru koji je učinjen 11.06.2019. godine u poslijepodnevnim satima, stanje na toj lokaciji je nažalost bilo slično onom prije čišćenja od 21.05.2019. godine. Ponovo je Komunalna  inspekcija zatekla oko 10 m3 komunalnog, krupnog i raznog otpada, kako leži na nedavno očišćenom prostoru, što znači da su nesavjesna pravna i fizička lica (mahom iz susjednih kuća i stanova) ponovo počeli dovlačiti razni otpad i tako kršiti Odluku o načinu postupanja sa komunalnim otpadom na području grada Bihaća. Pozvani su zaduženi iz JKP“Komrad“ d.o.o. Bihać, da potpišu Zapisnik o inspekcijskom nalazu i da ponovo očiste cijeli prostor. Također, pomenuti prostor je i ruta kuda se kreću migranti prema lokaciji  „Bira“, jer je prostor pod travom i sjenom šiblja i niskog raslinja, pod nikakvom kontrolom, od bilo koga, gdje često i borave,  pa i oni odbacuju svakodnevno svoj otpad. 

Komunalna inspekcija u ovakvim uslovima, kada svi nesavjesni građani vješto kriju svoj identitet dovozeći otpad noću,  teško može identificirati nesavjesne počinioce i represivno djelovati, tim prije što zadnjih mjeseci u Odsjeku za komunalnu inspekciji radi jedan komunalni inspektor i jedan komunalni redar na cijeli grad Bihać. Ostaje da se ponovo uz pomoć JKP“Komrad“ d.o.o. Bihać očisti navedeni prostor, a kroz suradnju sa stanovnicima navedene mjesne zajednice i policije identifikuju eventualni budući poćinioci ovih prekršaja s ciljem da se ovaj prostor stavi pod kontrolu.