U ime građana zgrade Kombiteksa sa 32 stana postavljam pitanje kada će njihova zgrada biti priključena na sistem kanalizacije?