U ime građana MZ Ribić traži hitno izmještanje lokacije za odlaganje krupnog otpada u ovoj mjesnoj zajednici obzirom da se ista nalazi na ulazu sportskog igrališta na kome uglavnom borave djeca. Traži određivanje nove lokacije i hitno saniranje stanja na postojećoj lokaciji.

Što se tiče izmještanja lokacije za odlaganje krupnog otpada u MZ Ribić isto je moguće ukoliko se utvrdi da je zahtjev opravdan i ukoliko se iznađe druga parcela u vlasništvu  Grada Bihaća koja će biti prihvatljiva i dostupna građanima i vozilu JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać.

    U toku je ponovni obilazak lokacija od strane  predstavnika ove Službe i JKP „Komrad“ d.o.o. Bihać koji će o svemu uočenom sačiniti informaciju i predložiti mjere za izmjene odnosno unapređenje Plana  preuzimanja, transporta i odlaganja krupnog otpada na području grada Bihaća.