U ime građana MZ Ozimice I postavljam pitanje kada će građani dobiti odgovor na pitanje ko je nadležan za održavanje dječijih igrališta na području grada Bihaća?