Tražim od Službe za urbanističko planiranje i građenje i Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar da mi dostave detaljne informacije šta su službe uradili po pitanju izdavanja prostorno planskih dozvola u predmetu Lidija Mažar- Popović?