Tražim od JU Zavod za prostorno uređenje Bihać da izađu na teren i pregledaju sve sisteme i podese tajmere za uključivanje i isključivanje ulične rasvjete na području grada Bihaća?