Tražim hitnu sanaciju nasipnim materijalom oštećenja na lokalnim putevima u MZ Izačić na putnim pravcima Mržnica-Haćami, Haćami - Kahrići, Čavnik - Tratike, Lalići - Ahmići, Prnjavor -Mušići, Halkići- Bunići ?