Tražim da mi se u pisanom obliku dostavinačin formiranja MZ izdvajanja naselja iz postojeće MZ u skladu sa odredbama člana 78. Statuta Grada Bihaća , te da mi se rastumači pojam "zbora građana" ?