Tražim da mi se dostave podaci o broju pristiglih prijava na konkurs za idejno rješenje Aerodroma Bihać na lokaciji Golubić? Ko su članovi Komisije i na osnovu kojih stručnih referensi su imenovani u ovu Komisiju?