Traži od Zavoda za prostorno uređenje da mu dostavi podatke da li je nadzor u toku izvođenja radova na asfaltiranju cesta obuhvaćenih KFW projektom utvrdio bilo kakve nepravilnosti, ukoliko jeste traži da mu se dostavi koje su nepravilnosti bile i šta se radilo po istom.

Nadzor nad izvođenjem radova je svakodnevno prisutan prilikom izvođenja radova na asfaltiranju cesta poslije KFW projekta, te isti vrši u skladu sa svim zakonskim propisima i procedurama. U skladu s tim se i daju nalozi da se otklone sve eventualno uočene nepravilnosti. Kad je u pitanju problem slijeganja poklopaca šahtova, radi se o radovima koji su izvedeni u okviru KFW projekta i za koje odgovornost snosi „Euro Asfalt“  i koji je dužan izvršiti potrebne popravke u garantnom roku na svoj trošak.


Ukoliko isti ne bi postupio i otklonio nedostatke u radovima za koje je odgovoran, Grad Bihać kao ugovorni organ posjeduje garanciju za dobro izvršenje posla, koju je ponudio izvođač prilikom sklapanja Ugovora o izvođenju radova i koja se u tom slučaju može aktivirati kod poslovne banke.