Traži od Zavoda za prostorno uređenje Bihać da hitno pristupi rješavanju problema i izgradnji zaštitne mreže na sportskom igralištu u blizine škole u Ripču jer dolazi do ostećenja fasade i razbijanja prozora.

JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać nije nadležan za bilo kakve inervencije ili radove na objektima škola i njima pripadajućim terenima, iz razloga što su to Kantonalne ustanove i za daljnje korake se obratiteMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a.