Traži od nadležnih službi i ustanova da se igralište u MZ Ozimice II dijelom izmjesti u skladu sa Regulacionim planom budući da se dio nalazi na privatnom zemljištu!?