Traži od nadležnih službi da mu se dostavi studija izvodljivosti za JP Aerodrom Bihać, informaciju do koje faze se došlo s prikupljanjem dokumentacije i koliko je grad Bihać od osnivanja do danas stekao obaveza i isplatio sredstava po osnovu plata uposlenih , Skupštine i NO preduzeća?