Traži od nadležne Službe da mu dostavi informacije u kojoj fazi je trenutno projekt rekonstrukcije i proširenja HE Kostela i koji su sve završeni procesi? Da li su u dosadašnjem toku projekta potpisivani bilo kakavi ugovori sa Gradom? Šta je i sa sredstvima za rekonstrukciju mosta u Kostelima od 500.000 KM koje su predstavnici Elektroprivrede obećali u mandatu gradonačelnika Galijaševića?