Traži od nadležne službe da izvrši sanaciju puta u Duljcima koji vodi do lokalne džamije?