Traži od JU Zavod za prostorno uređenje Bihać da odobri postavljanje 10 rasvjetnih tijela na putu 5. korpusa zbog izrade pješačke staze od strane JP Ceste F BiH!?