Traži od JU Zavod za prostorno uređenje Bihać da mu dostavi informaciju koje su to kategorije građana grada Bihaća oslobođene plaćanja komunalne naknade?