Traži od Gradonačelnika i Gradskog vijeća da se, ukoliko postoji mogućnost, porodilje van radnog odnosa oslobode plaćanja administrativne takse!?