Traži od direktora JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać da mu dostavi u pisanoj formi imena i prezimena uposlenika kojima je produžen ugovor o radu i razloge produžavanja istog. Ovo se odnosi na uposlenike kojima je ugovor istekao u periodu od 01.11.2018. godine do 31.01.2019. godine.

JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać u pomenutom periodu nije vršio produženje ugovora o radu na određeno vrijeme, iz razloga što JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać u svom poslovanju poštuje važeće zakonske propise, u ovom slučaju Zakon o radu FBiH, koji predviđa javno oglašavanje za prijem radnika u radni odnos.