Traži da mu se dostavi spisak zaposlenih od početka 2017. godine koji su putem Programa sufinanciranja zapošljavanja u 2017. godini zaposleni u JP Vodovod i JKP Komrad?