Traži da komunalna inspekcija iziđe na lice mjesta u Ripču, kod restorana “Slap” jer je neko izbacio gomilu stakla na obalu Une!?

Vezano za gore navedeni zahtjev ističemo da je gradska komunalna inspekcija odmah po saznanju postojanja takvog odlagališta smeća dana 28.03.2017.godine izvršila inspekcijski nadzor na licu mjesta uz prisustvo ovlaštenog predstavnika JKP“Komrad“ Bihać, kom prilikom je ustanovljeno da su mještani navedene MZ samoinicijativno izvršili čišćenje i sanaciju predmetnog lokaliteta, te da je isti čist i uredan.