„Traži da JP „Vodovod“ Bihać i JU „Stanouprava“ Bihać, koja je izmjestila vodomjer-sat iz podruma zgrade u ul. Bosanska br. 6-A ulaz, hitno vrati isti, jer je to učinjeno samoinicijativno na nezakonit način i bez dopuštenja stanara, koji stanuju i žive u gore navedenoj ulici i zgradi“.

JU „Stanouprava“ Bihać kao upravitelj zgrade u ulici Bosanska br. 6, nikad nije dala ovlaštenje za izmještanje vodomjera niti JU „Stanouprava“ Bihać u okviru djelovanja Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada (Sl. Glasnik USK-a broj:32/129 ima takve nadležnosti.

U smislu odredbe člana 2. tačka c) instalacije zgrade gore navedenog zakona: vodovodne instalacije u zajedničkim prostorijama, te zajedničke vertikalne i horizontalne vodovodne instalacije od glavnog vodomjera do pojedinačnog sistema instalacija svakog posebnog dijela (sve instalacije u zidu i odvodi u podu), te sanacija poslije intervencija, se smatra zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, dok se glavni vodomjer ne smatra zajedničkim uređajem zgrade.

Obzirom da je JP „Vodovod“ Bihać izvršio izmještanje vodomjera-sata, smatramo da su oni mjerodavni da odgovore kako i na koji način su izvršili izmještanje istog.