Šta se dešava sa deponijom i da li je tačna informacija da je regionalna deponija podnijela tužbu protiv grada za iznos od 130.000 KM ?