Šta je sa usaglašavanjem autobusne linije na području grada Bihaća ?