Pod kojim uslovima i na koji način je izdan najatraktivniji objekat đački dom „Borići“,? Po našim saznanjima Grad Bihać nema nikakve koristi, zašto se ne uspostavi mjesečna kirija kako bi grad imao korist, obzirom da „ IOM „ raspolaže sa Budžetom od 9.200.000,00 eura?