Pitanje upućuje Službi za imovinsko - pravne geodetske i katastarske poslove i Gradskoj upravi, da li je izvršena eksproprijacija „Gradske otoke“? Većina Bišćana smatra da bi otoka bila idealna za projekat starih bosanskih kuća u duhu tradicije sa osmišljenom turističko, zanatskom i gastronomskom ponudom.