„Pitanje postavlja direktoru JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać: "Kada se dešavaju nešto jače vremenske nepogode poput obilnih padavina u Gradu Bihaću, tradicionalno strada imovina naših građana koji žive u MZ Pokoj, Veliki Lug, Klokot- Papari, Pritoka. Da li Zavod planira ulaganja u čišćenje odvodnih i oborinskih kanala, izgradnju odvodne mreže, kako bi se ubuduće spriječila ili riješila stalna plavljenja u navedenim MZ?"

Zavod je u 12. mjesecu 2018. godine potpisao Ugovor o redovnom čišćenju kanala na području Grada Bihaća u iznosu cca 310.000,00. KM. Kanali koji se čiste, tj. oni koji ulaze u predmjer, svake godine se usuglašavaju između Civilne zaštite, Zavoda i Službe komunalnih djelatnosti Grada Bihaća. Svake godine a naročito apostrofiramo ovu,  posao je izvršen izrazito profesionalno, kvalitetno i prema pravilima struke. Ugovor je još u toku, ali je isti pri kraju zbog većinski dijelom završenog posla. Zahvaljujući kvalitetno očišćenim kanalima mi smo u vrijeme izrazitih padavina imali jako malo poplava i plavljenja imanja i objekata. Naravno da se ne mogu svi kanali tretirati Programom Zavoda, zbog ograničenih sredstava, ali možemo u suglasju sa navedenim službama vidjeti za narednu godinu da se planiraju kanali koji nisu bili tretirani ovim programom.