Pita gradonačelnika kada će se uplatiti obaveza prema NK Brekovica od 10.000 KM ?