Pita gradonačelnika Bihaća kada će otkloniti problem pokvarenog klima uređaja u Centru za pružanje usluga građanima kao i u drugim prostorijama Gradske uprave?

Gradski organ uprave Grada Bihaća je putem Ugovora za nabavku usluga održavanja klima uređaja angažirao Infokomrec d.o.o. Bihać da izvrši redovno servisiranja svih potojećih klima uređaja prije ljetnih mjeseci, uključujući i klima uređaj u Centru za pružanje usluga građanima. Nekoliko dana od izvršenog redovnog servisa ponovno je izvršena kontrola ispravnosti rada nakon čega je utvrđeno da klima uređaj ne radi ispravno.U pisanoj informaciji  Infokomerc d.o.o. navodi da cijeli sistem zahtjeva temeljit i sveobuhvatan pregled koji prevazilazi obim ugovorenih radova tekućeg održavanja i servisiranja ( radi se o uređajima koji su na kraju eksplotacionog vijeka stari 10 godina).  

Služba za podršku i razvoj uprave uputila je prijedlog da se u Budžetu za 2018. godinu izdvoje neophodna sredstva za adekvatnu klimatizaciju Centra za pružanje usluga građanima.