„Pita direktora Zavoda kada će početi sa radovima na sanaciji „Pasarele“ koja primarno služi za povezivanje dviju urbanih sredina? Pasarelom svakodnevno prolaze mnogobrojni građani, a ista je u katastrofalnom stanju, te predstavlja opasnost za kretanje pješaka?“

Pred komisijom Zavoda 10.07.2019. godine, otvaraju se ponude za najpovoljnijeg ponuđača za sanaciju pasarele i izgradnju rasvjete u istoj.